top of page
St David's altar.png

dewi sant

  • Facebook
St David's altar.png

gwasanaethau

H Dydd Sul:             Offeren am 09.30 & 17.00

Dydd Iau:            Offeren am 10.30

Mae'r Offeren ddyddiol yn cael ei ffrydio'n fyw ar Facebook yn Parish of Newton, Nottage a Phorthcawl

 

Mae Dydd Mercher@6 yn grŵp Zoom sy'n cael ei redeg gan y Tad Geoff - ffoniwch  07903 669247 am fanylion.

 

Mae Gweddi Fyfyriol bob trydydd dydd Mawrth o'r mis am 7pm. Ymunwch trwy Zoom neu gwrandewch ar ffôn symudol. Cysylltwch â'r Tad Geoff ar 07903 669247 am ragor o fanylion

 

Codwch Eich Llais  - Gweddi Anffurfiol bob dydd Iau yn y Garawys yn Ficerdy Nottage 19.30 – 20.30 gyda’r Tad Mark yn dechrau ar ddydd Iau 3 Mawrth. Rhowch wybod i’r Tad Mark eich bod yn dod – FrMark@parishofporthcawl.org

Ministry Area Annual Vestry Meeting and Joint Service

On Sunday 21st April at All Saints. This is the ONLY MAIN SERVICE (except for 8am/8.30am).

Mass is at 10am and the meeting follows afterwards.

Everyone is welcome.

bottom of page