top of page

Digwyddiadau bywyd

Bedydd

Holwch Yma
Baptism

Dechrau bywyd fel Cristion yw bedydd. Mae’n amser i dderbyn cariad Duw ac addo dilyn Iesu – addewid y mae Duw yn ein helpu i gadw trwy nerth ei Ysbryd. Rydym yn freintiedig pan ofynnir i ni rannu hyn.

P'un a ydych chi'n meddwl am fedyddio i'ch plentyn neu i chi'ch hun, y cam cyntaf yw siarad ag un o'r clerigwyr. Byddant yn falch iawn o gwrdd â chi ac archwilio'ch opsiynau.

Fel arfer cynhelir bedyddiadau ar y Sul yn ystod un o’r gwasanaethau er mwyn i’r gynulleidfa gyfan fod yn bresennol i groesawu ac annog y rhai sy’n cael eu bedyddio i’r eglwys.

Mae'r ddolen isod yn egluro dealltwriaeth yr Eglwys yng Nghymru o fedydd.

https://www.churchinwales.org.uk/cy/life-events/baptisms/

I wneud trefniadau ar gyfer Bedydd defnyddiwch y ddolen 'Holwch Yma' uchod.

Priodas 

Holwch yma

Rydym wrth ein bodd eich bod yn archwilio cael eich seremoni briodas yn ein heglwys.

 

Mae priodas yn ddechrau ymrwymiad gydol oes ac rydym yn awyddus i i'ch helpu i sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer eich perthynas yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn eich helpu i gynllunio diwrnod eich priodas fel ei fod yn achlysur hapus a chofiadwy, wedi'i fendithio gan gariad Duw.

Gallwch ddarllen mwy am ddealltwriaeth yr Eglwys yng Nghymru o Briodas drwy'r ddolen isod. Mae hefyd yn nodi rhai o'r gofynion cyfreithiol. Cysylltwch â ni i drafod hyn a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

https://www.eglwysyngnghymru.org.uk/cy/digwyddiadau-bywyd/priodasau/

Mae'r cysylltiad â'ch Priodas Eglwysig yn ymwneud ag Eglwys Loegr. Fodd bynnag, mae llawer o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol yno – ac nid yw’n dra gwahanol i’r Eglwys yng Nghymru.

https://www.yourchurchwedding.org/

I wneud trefniadau ar gyfer Priodas, neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol defnyddiwch y ddolen 'Enquire Here' uchod.

Decorated Church

Angladdau

Holwch yma
Angel statue

Mae marwolaeth anwylyd yn anodd i bawb. Rydym yma i'ch helpu gyda threfniadau'r gwasanaeth angladd.

Mae gwasanaeth angladd Anglicanaidd, neu'r Eglwys yng Nghymru, yn canolbwyntio ar neges o gariad Duw a'r gobaith y bydd pobl yn mynd i'r Nefoedd pan fyddant yn marw - lle sy'n rhydd rhag poen a dioddefaint.

Yn ogystal â gobaith datganedig o fywyd newydd yn y Nefoedd, mae gwasanaethau angladd Anglicanaidd hefyd yn cynnwys  gweddiau angladdol,  emynau angladdol  a  Darlleniadau Beiblaidd  i gysuro'r rhai sy'n galaru.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth trwy ddilyn y ddolen hon.

https://www.eglwysyngnghymru.org.uk/cy/digwyddiadau-bywyd/angladdau/

I wneud trefniadau ar gyfer Angladd defnyddiwch y ddolen 'Holwch Yma' uchod.

Baptism
Marriage
Funerals
bottom of page