top of page

Sut gallwch chi gyfrannu a helpu EIN Heglwysi

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gyfrannu at Ardal Weinidogaeth Margam neu eglwys unigol, gweler isod i wneud cyfraniad.

Mae eich amser yr un mor werthfawr ag unrhyw rodd ac os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau plwyf drwy gyfrannu eich amser cysylltwch â ni.

ffyrdd y gallwch chi roi:

Yn

Person

Os dymunwch wneud rhodd yn bersonol byddwn yn falch o'ch gweld yn unrhyw un o'n gwasanaethau lle gallwch roi rhodd yn y plât casglu neu ei roi i'r offeiriad yn y gwasanaeth.

AR-LEIN

Os hoffech wneud cyfraniad ar-lein cliciwch ar y ddolen isod a gwneud eich rhodd. CYFRANNU AR-LEIN.

GAN

E-BOST

Os dymunwch sefydlu archeb sefydlog gallwch wneud hyn drwy e-bost. cliciwch ar y ddolen isod a chwblhewch y manylion.

GAN

SMS

I gyfrannu tecstiwch fel isod.

I gyfrannu £3 - Testun (enw’r eglwys) 3 i 70470

I gyfrannu £5 - Testun (enw'r eglwys) 5 i 70470

I gyfrannu £7 - Testun (enw'r eglwys) 7 i 70470

I gyfrannu £10 - Testun (enw'r eglwys) 10 i 70470

I gyfrannu £20 - Testun (enw'r eglwys) 20 i 70470

Codir swm eich rhodd arnoch ynghyd ag un neges cyfradd safonol.

ENWAU EGLWYSI 

St Theodores - Mewnosod - THEOS

bottom of page