top of page

newyddion ardal weinidogaeth

Sul y Blodau

Pererindod i walsingham

Dydd Sadwrn 14 Mai 2022

25 - 28 Gorffennaf 2022

Pererindod Walsingham De Cymru

Ymunwch â ni ar bererindod yn 2022 i'r lle sy'n enwog fel Nasareth Lloegr.  Yno fe ddewch o hyd i'r Tŷ Sanctaidd, copi o'r tŷ lle cyfarchwyd Mair gan yr angel, a derbyn cynllun Duw iddi hi a'r byd. 

Yn y lle sanctaidd hwnnw byddwn yn dod yn nes at Fab Mair trwy weddi ac addoliad, Offeren feunyddiol, Gweinidogaeth iachâd a chymod a defosiynau eraill, wrth inni gofleidio dirgelwch yr Ymgnawdoliad o'r newydd. 

Bob blwyddyn, mae Pererindod De Cymru yn ei gwneud hi’n bosibl i bererinion o blwyfi ar draws De Cymru deithio i Walsingham a chael profiad o gartref oddi cartref, a thaith gartref wedi’u hadfywio a’u hadfywio!

Wedi’i ddathlu yn harddwch y traddodiad Catholig, mae ein haddoliad yn fynegiant cyfoethog o’n cariad at Dduw ac at ein gilydd.

walsingham-2022-poster.jpg
walsingham-2022-leaflet_Page_1.jpg
walsingham-2022-leaflet_Page_2.jpg

Ffair gweinidogaethau

Dydd Sadwrn 14 Mai 2022

Abaty Margam

11am - 4pm

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn 14eg Mai yn Abaty Margam ar gyfer dathliad llawen o ddisgyblaeth a gweinidogaeth yn amgylchfyd prydferth Abaty Margam.

Mae Ffair Gweinidogaethau yn ddathliad o ddisgyblaeth a gweinidogaeth. Mae’n gyfle i archwilio mynegiant newydd o weinidogaethu, a darganfod o’r newydd sut y gallwn fyw ein ffydd yn ein bywydau beunyddiol.

Margam_Postcard_A6DS_3 (2)_Page_1.jpg
Margam_Postcard_A6DS_3 (2)_Page_2.jpg

Gwasanaeth Ardal Weinidogaeth

Dydd Sul 24 Ebrill 2022

Eglwys yr Holl Saint, Porthcawl

10am

Offeren Ardal Weinidogaeth Ffantastig heddiw yn All Saints Porthcawl am 10yb.

Yr oedd yr eglwys yn llawn iawn a phawb wedi mwynhau pregeth ragorol y Parch Dr. Duncan Walker.

Cyfeiliwyd i'r canu gan y cyd-gôr gan David- Lloyd ar yr Organ.

Dilynwyd y gwasanaeth gan luniaeth a llawer o sgwrsio.

Gwnaed y cyhoeddiad bod y Tad Mark Greenway-Robins wedi'i benodi'n offeiriad yn Abaty Margam ac yn rhan o dîm Clerigion yr Ardal Weinidogaeth.

Cliciwch ar luniau i'w chwyddo
bottom of page