top of page

Cegin yr Abad

wp56ae8b0d_06.png

Mae Cegin yr Abad, yn neuadd eglwys Abaty Margam.  Mae’r bwyty’n cael ei redeg gan Gyfeillion Abaty Margam i helpu i godi arian ar gyfer cynnal a chadw’r neuadd, y cyffiniau ac eglwys yr Abaty ac i ddarparu hafan ddiogel i bererinion pan fyddant yn ymweld.

Roedd lletygarwch yn rhan gwbl integredig o ddefod Sistersaidd Abaty, a oedd yn caniatáu i'r mynachod gysylltu â'r byd ehangach mewn ffordd ymarferol tra'n cynnal daliadau eu defodaeth a dyma'r hyn yr ydym yn ceisio ei gadw'n fyw heddiw trwy Gegin yr Abad.

Avocado Sandwich
Fresh Baked Scones
Tea Time

Dod yn fuan....

Taith a Te

5.jpg
6.jpg
19.jpg
4.jpg
Fresh Baked Scones
bottom of page