top of page
margamstonesFMA01.jpg

gwasanaethau

stones (2).jpg
stones+2 (2).jpg
museum1.jpg

AMGUEDDFA MARGAM STONES

GYDA CADW

 

Mae Amgueddfa Gerrig Margam, sy'n arddangos tua 28 o gerrig, wedi'i lleoli yn yr hyn a arferai fod yn un o'r ysgolion eglwysig cynharaf yng Nghymru. Mae'r adeilad hwn, a adnewyddwyd yn y 1990au, wedi'i leoli ym mynwent eglwys y Santes Fair Forwyn, sy'n fwy adnabyddus fel Abaty Margam. Dim ond rhan o'r abaty Sistersaidd gwreiddiol a sefydlwyd ym 1147 yw'r adeilad presennol, sef eglwys y plwyf.

O fewn ei waliau mae cerrig nadd ac arysgrifenedig yn dyddio o'r cyfnod Rhufeinig ac mae un gofeb, yn dyddio o'r 6ed ganrif, ag arysgrifau Ogham Lladin a Gwyddeleg. Ceir hefyd nifer o groesau olwyn-drol yn dyddio o'r 10fed a'r 11eg ganrif, a'r mwyaf nodedig yw Croes Conbelin sydd wedi'i haddurno'n gywrain ac yn helaeth.

 

Cynrychiolir y cyfnod canoloesol gan nifer o slabiau bedd o abadod sy'n gysylltiedig â'r abaty Sistersaidd; ceir yma hefyd ddelw o farchog yn dyddio o'r bedwaredd ganrif ar ddeg.

 

ORIAU AGOR

1 Ebrill i 30 Medi - dydd Mercher i ddydd Sul - 10:30am i 4:00pm

1 Hydref i 31 Mawrth - Mynediad trwy drefniant ymlaen llaw yn unig.

bottom of page