top of page
IMG_20190526_104510.jpg

gwasanaethau

PATRON

Llywydd ac Ymddiriedolwr: Huw Tregellis Williams OBE, MA, B.Mus., FRCO, FRWCMD

Ysgrifennydd: Mr John Hussell, FCIArb

YMDDIRIEDOLWYR

Tad Edward Owen

Mrs Janet Allen

Mr Jeffrey Francis, BA, LRAM

Mrs Janet Hussell,

Mr John Gulliford

IMG_20190713_190444.jpg

AMCANION Y SYLFAEN GERDDOROL

 

Gwneud eglwys yr Abaty yn lleoliad ar gyfer perfformiadau gan bobl ifanc.

Darparu adnoddau ariannol, trwy’r Gronfa Ymddiriedolaeth, i alluogi cerddorion ifanc i ddatblygu’r doniau lleisiol ac offerynnol.

Helpu i hyrwyddo datblygiad proffesiynol perfformwyr ifanc.

Er mwyn sicrhau bod organ yr Abaty yn parhau i gael ei chadw mewn cyflwr da i ddiwallu anghenion addoliad Duw ac yn offeryn addas ar gyfer datganiadau a chyngherddau.

Cynnig cymorth ariannol a chyfleoedd perfformio i gerddorion ifanc o allu eithriadol a hyrwyddo cyngherddau o safon uchel yn lleoliad ysblennydd yr Abaty.

Ers ei ddechreuad mae amcanion y sefydliad uchod wedi arwain at adfer organ yr Abaty yn gyfan gwbl a phrynu piano crand Yamaha. Cafwyd datganiadau gan Huw Tregellis Williams, Wayne Marshall, Carlo Curley, Peter King (a roddodd y datganiad agoriadol ym Mehefin 1994 ar ôl i'r gwaith o adfer yr organ gael ei gwblhau), Rhodri Clarke, Gary Preston a Faye Gossedge.

Mae grwpiau o gerddorion ifanc wedi cynnwys Cerddorfa Llinynnol Cwm Cynon, Cerddorfa Ysgolion Caerffili, Band Pres Ysgolion Cwm Rhymni, Band Chwyth Ysgol Gyfun Porthcawl, Band Pres Ysgol Gyfun Treorci, Band Pres Penclawdd, Band Chwyth Ysgol Gyfun Porthcawl, Band Pres Ysgol Gyfun Treorci, Band Pres Penclawdd. Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a nifer o leiswyr ac offerynwyr ifanc a berfformiodd fel unawdwyr.

Mae'r corau wedi cynnwys Cor Glandulais Pontardulais, Cantorion Richard Williams, Cor Plant Tonyrefail, Cantemus, Côr Ogwr Gorffennol, Côr Ysgol Tonyrefail, Côr Merched Lewis a Phedwarawd Lleisiol Viva to Diva. Bu'r Sefydliad hefyd yn noddi'r cyfansoddwr Cymreig Mervyn Burtch i gyfansoddi Te Deum.

Rhoddwyd cyngerdd cyntaf y Sefydliad ar Ddydd Gŵyl Dewi 1992.

bottom of page