top of page
18.jpg

abaty margam

Eglwys fyw

Ymwelwyr

Rydym yn falch iawn o dderbyn ymwelwyr. Mae mynediad am ddim, ac mae Abaty Margam ar agor bob dydd rhwng 10.30 am a 3.30 pm (y tu allan i wasanaethau, y mae croeso i bob ymwelydd ymuno â ni), o 1 Ebrill tan 1 Hydref, ac ar benwythnosau yn ystod cyfnod y gaeaf ( os bydd y tywydd yn caniatáu) a dyddiadau Hanner Tymor.

 

Parcio

Mae lle parcio ar gael o flaen yr Abaty.

Archebion Grŵp  - Taith Dywys

Croesewir archebion grŵp ar unrhyw adeg o'r flwyddyn a gellir eu cyfuno â thaith dywys, gyda the / coffi yn cael eu darparu, a'u trefnu trwy gysylltu â'r Tad Jonathan Durley – 01656 670148 neu margamabbey@btinternet.com .

 

Siop anrhegion

Mae gan ein Siop Anrhegion ddetholiad da o gynnyrch lleol gan gynnwys sebon, cardiau, mêl, cynnyrch Cymreig â thema, a’n cyffeithiau Margam Monks sy’n gwerthu orau.  Rydym hefyd yn stocio teganau plant, ystod o anrhegion William Morris ac eitemau traddodiadol fel lladron a chroesau o’r Wlad Sanctaidd.

19.jpg
wpc406a43e_0a_06.jpg
11.jpg
23.jpg

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau trwy Google

18.jpg
14.jpg
24.jpg
23.jpg
22.jpg
21.jpg
bottom of page