top of page

priodasau

Rings
edit4.jpg

Rydym wrth ein bodd eich bod yn archwilio cael eich seremoni briodas yn un o'n heglwysi.

 

Mae priodas yn ddechrau ymrwymiad gydol oes ac rydym yn awyddus i helpu parau i sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer eu perthynas yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn eich helpu i gynllunio diwrnod eich priodas fel ei fod yn achlysur hapus a chofiadwy, wedi'i fendithio gan gariad Duw.

Gallwch ddarllen mwy am ddealltwriaeth yr Eglwys yng Nghymru o Briodas drwy'r ddolen isod. Mae hefyd yn nodi rhai o'r gofynion cyfreithiol. Cysylltwch â ni i drafod hyn a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

https://www.eglwysyngnghymru.org.uk/cy/digwyddiadau-bywyd/priodasau/

Mae'r cysylltiad â'ch Priodas Eglwysig yn ymwneud ag Eglwys Loegr. Fodd bynnag, mae llawer o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol yno – ac nid yw’n dra gwahanol i’r Eglwys yng Nghymru.

https://www.yourchurchwedding.org/

I wneud trefniadau ar gyfer Priodas, neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol defnyddiwch y ddolen 'Enquire Here' uchod.

Ffioedd priodas i bob eglwys 
Lluniau o briodasau ym mhob eglwys

Pennawd 2

Rydym wrth ein bodd eich bod yn archwilio cael eich seremoni briodas yn ein heglwys.

 

Mae priodas yn ddechrau ymrwymiad gydol oes ac rydym yn awyddus i helpu parau i sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer eu perthynas yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn eich helpu i gynllunio diwrnod eich priodas fel ei fod yn achlysur hapus a chofiadwy, wedi'i fendithio gan gariad Duw.

Gallwch ddarllen mwy am ddealltwriaeth yr Eglwys yng Nghymru o Briodas drwy'r ddolen isod. Mae hefyd yn nodi rhai o'r gofynion cyfreithiol. Cysylltwch â ni i drafod hyn a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

https://www.eglwysyngnghymru.org.uk/cy/digwyddiadau-bywyd/priodasau/

Mae'r cysylltiad â'ch Priodas Eglwysig yn ymwneud ag Eglwys Loegr. Fodd bynnag, mae llawer o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol yno – ac nid yw’n dra gwahanol i’r Eglwys yng Nghymru.

https://www.yourchurchwedding.org/

I wneud trefniadau ar gyfer Priodas, neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol defnyddiwch y ddolen 'Enquire Here' uchod.

Ffioedd priodas i bob eglwys 
Lluniau o briodasau ym mhob eglwys

bottom of page