top of page
R.jfif

Yr holl saint

  • Facebook

CYFLEUOEDD

Mae Neuadd Eglwys yr Holl Saint ar gael ar gyfer digwyddiadau preifat - o gyfarfodydd i ddosbarthiadau ymarfer corff, o bartïon i ddathliadau teuluol.
I holi am archebu'r neuadd ebostiwch Phillip Angell ar porthcawlallsaintshall@gmail.com 

Dyma sut mae'r Neuadd yn edrych am briodas:

Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus yn Neuadd Eglwys yr Holl Saint, awgrymodd rhywun y byddai’r neuadd yn lleoliad bendigedig ar gyfer priodas. Fe wnaethon ni sylwi ar hyn a meddwl y byddai'n syniad gwych - lleoliad ar gyfer ein priodas gyda naws mwy personol. Roedd pawb yn hoff iawn o'r syniad ac roedd pawb yn cynnig helpu ar y diwrnod a chynt. Roedd hyd yn oed y Rheithor i'w weld wrth ei fodd gyda'r syniad o ddefnyddio'r neuadd yn y modd hwn.

Mae gan y Neuadd gynllun lliw a ddewiswyd yn ofalus, goleuadau meddal ychwanegol, llawr caboledig hardd ac fe’i haddurnwyd â blodau wedi’u trefnu gan ein tîm blodau.

Gwawriodd diwrnod y briodas a throdd popeth allan yn ôl y bwriad, os nad gwell - yn wir fe ragorodd ar ein breuddwydion gwylltaf. Roedd y gwasanaeth yn fendigedig a phan aethom i mewn i’r neuadd, roedd yn olygfa na fyddwn byth yn ei anghofio. Mae'n anodd esbonio pa mor wych oedd y neuadd yn edrych. Roedd y ffactor 'wow' yno mewn gwirionedd.

Diwrnod mor fendigedig. Diolch i bawb,
Harry a Charlotte Angel

bottom of page