top of page
Henstaffphoto2 (1).jpg

theodores af

Ein Taflen Wythnosol
I weld copi o'n  Taflen Wythnosol , ar gyfer yr holl amseroedd gwasanaeth diweddaraf a digwyddiadau wythnosol, cliciwch yma.

Esgobaeth  Newyddion Wythnosol
I weld newyddion cyfoes o'r Esgobaeth cliciwch yma.

Y Rhestr Salwch 
Os hoffech ychwanegu rhywun at y rhestr salwch gallwch wneud hyn yma, rhowch eu henw ac unrhyw fanylion os dymunwch Tad. Jonathan i gysylltu. RHAID i chi gael caniatâd y personau i gyflwyno eu henw.

Ein Amseroedd Gwasanaeth Arferol

DYDD SUL
Cymun Bendigaid @ 10.00am yn Eglwys Sant Theodore gydag Offeren Deuluol ar Sul 1af y mis

Evensong am 4.00pm yn Eglwys Sant Theodore gyda'r Cymun Bendigaid ar Sul 1af a Sul olaf y mis (Nid yn ystod Pandemig Covid19)

DYDD MERCHER
Cymun Bendigaid @ 10.00yb yn Eglwys Sant Theodore

bottom of page